Domů
Gerontologické dny Ostrava

XXIV. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA

14. – 15. října 2020, Nová Aula VŠB - TU Ostrava

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE

O kongresu

Odborný program kongresu bude i letos orientován na dvě na sebe navazující oblasti, a to na zdravotní a na sociální péči o seniory.

I v letošním roce budou vyhlášeni vítězové "Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie" a soutěže "Domov plný života“.

KONGRES JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA.

Program

8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
11.30 - 12.30 h - Dopolední program 2. část
9.00 - 11.00 h - Zahájení kongresu, dopolední program, 1. část
12.30 - 13.30 h - Oběd
11.00 - 11.30 h - Přestávka - Coffee Break
13.30 - 15.00 h - Odpolední program, ukončení 1. dne kongresu
Program se připravuje
08:00 - 09:00 h - Prezence účastníků - Coffee Break
11.30 - 12.30 h - Wokrshopy
9.00 - 11.00 h - Zahájení 2. dne kongresu, dopolední program
12.30 - 13.30 h - Oběd
11.00 - 11.30 h - Přestávka - Coffee Break
13.30 - 15.00 h - Odpolední blok, ukončení kongresu, předání certifikátů
Zahájení kongresu a předání ocenění vítězí/vítězům souteže DOMOV PLNÝ ŽIVOTA

Účelem soutěže Domov plný života je vyzvednout mimořádné programy nebo vytvořená díla, které jsou výsledkem nebo přispívají k znovu zapojování seniorů do různých aktivit života - více na http://old.dtocz.cz/sop/soutez_02/

MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ

Ing. Zbyněk PRAŽÁK, Ph.D., náměstek primátora města Ostravy

Mgr. et Mgr. Miroslav ERDINGER,  farář Českobratrské církve evangelické

Mgr. Anna ŠABATOVÁ, Ph.D., veřejný ochránce práv (18. 2. 2014 – 18. 2. 2020)

Mgr. Jan VRBICKÝ, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV

TECHNIKY PRÁCE A OCHRANA PRÁV - WORKSHOPY
SMYSLOVÁ AKTIVIZACE
Mgr. Lenka OLIVOVÁ
ředitelka Domova pro seniory Tovačov
OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ
Mgr. Anna ŠABATOVÁ, Ph.D.
veřejný ochránce práv (18. 2. 2014 – 18. 2. 2020)
NAMASTÉ CARE
Mgr. Alena SAKAŘOVÁ
ředitelka Domova pro seniory Bechyně
SENIOR A ŽIVOT V KOMUNITĚ - příklady z praxe
.
Mgr. Michal MARIÁNEK
ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava
.
Bc. Uršula BYRTUSOVÁ, DiS.
vedoucí střediska ELIM Stonava
.
Robert KUNEŠ
.
.
Mgr.Bc. Monika ŠKORPÍKOVÁ, DiS.
vedoucí oddělení Oddělení koncepce a plánování služeb, Magistrát města Brna

Garanti konference

MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D.
primář LDN Klokočov, Fakultní nemocnice Ostrava

Přípravný výbor

MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D. primář LDN Klokočov, Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D. Slezská diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D. SZŠ a VOŠZ Ostrava
prof. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D. Lékařská fakulta OU v Ostravě
Mgr. Martina PAVELKOVÁ Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK, DiS. Charita Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA Městská nemocnice Ostrava
Ing. Tamara ŠELIGOVÁ Domov seniorů Havířov

Místo konání

Nová Aula Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba
www.vsb.cz

DOPRAVA DO MÍSTA KONÁNÍ:

  • z nádraží ČD Ostrava  -Svinov tramvaj č. 7, 8, 17 - směr Vřesinská
  • z ústředního autobusového nádraží (ze zastávky Nám. Republiky) tramvaj č. 8 - směr Vřesinská
  • z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8 - směr Vřesinská

- výstupní zastávka "Hlavní třída, Ostrava - Poruba"

PARKOVÁNÍ:

Na parkovištích před a vedle Auly (pro účastníky kongresu zdarma)

Možnosti ubytování

Hotel Garni na kolejích VŠB-TU Ostrava
Studentská 1770
700 32 Ostrava - Poruba
tel.: 596 996 155, www.hotelvsb.cz/

Partneři

Generální partner
Mediální partneři

Kontakty

Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant
Mgr. Jana IVAN
organizační garant - vystavovatelé