Domů
Gerontologické dny Ostrava

GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA 2023

18. - 19. října 2023, Dům kultury Poklad

GERONTOPSYCHIATRIE - KŘEHKÝ SENIOR

XXVI. ROČNÍK KONGRESU

Kongres se koná pod záštitou
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostravy
a je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Program

DEFINICE KŘEHKÉHO SENIORA
Křehký senior
prim. MUDr. Ingrid RÝZNAROVÁ
Slezské nemocnice v Opavě
Problematika hydratace a výživy u seniorů
prim. MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D.
Léčebna pro dlouhodobě nemocné FN Ostrava, Klokočov
PŘÍSTUP KE KŘEHKÉMU PACIENTOVI
Polymorbidita a kardiovaskulární onemocnění
prof. MUDr. Jan VÁCLAVÍK, Ph.D., FESC.
přednosta Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava
Praktická ukázka ambulatní klinické farmacie
PharmDr. Hana NOVÁKOVÁ
Oddělení klinické farmacie, Městská nemocnice Ostrava
Předoperační příprava seniorů
MUDr. Zdeněk LYS
Fakultní nemocnice Ostrava
GERONTOPSYCHIATRIE
Poruchy chování a paměti ve stáří z hlediska neurologa a psychiatra
MUDr. Katarina PAVLOSKOVÁ a MUDr. Jiří STARÝ
Městská nemocnice Ostrava
Kognitivní trénink
Bc. Monika TOBOLOVÁ
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
KOMPLIKACE KŘEHKÝCH SENIORŮ
Osteoporóza
MUDr. Šárka OŽANOVÁ
interní lékař, revmatolog
Neurochirurgické ošetření osteoporotických zlomenin hrudní a bederní páteře
MUDr. Marian STARÝ
Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
Geriatrický pacient z pohledu stomatologa
MUDr. Jan ŠTEMBÍREK, Ph.D.
stomatolog, FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Životní spokojenost a smysl života u seniorů ve zdravotnických zařízeních
Mgr. Zuzana MIKLUŠOVÁ, Ph.D. a Bc. Petra GARTNEROVÁ
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
DOPADY REFORMY SOCIÁLNÍ PÉČE (9:15 - 10:40 hod)
Geriatrická křehkost
MUDr. Zdeněk KALVACH, Ph.D.
internista, geriatr
Projektové aktivity MSK v oblasti péče o duševní zdraví
Mgr. Hana ČTVERÁČKOVÁ, DiS.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Nové možnosti podpory seniorů s duševním onemocněním a jejich blízkých
Vladimíra VÁLKOVÁ, peer rodinná konzultantka a Bc. Hana DUŠKOVÁ, vedoucí denního stacionáře
Psychiatrická nemocnice v Opavě
WORKSHOP 1: PEER KONZULTANTI - zkušenosti z Domova Slunovrat, p.o. – kazuistiky (11:10 - 12:10 hod)

Peer konzultanti v sociálních službách – ANO ČI NE?
Chcete si vytvořit či ujasnit Váš názor?
Přijďte si poslechnout o přínosech působení, významu peer konzultantů v sociálních službách pro klienty i peer konzultanty samotné.
V rámci workshopové části – sdílení praktických zkušeností na příkladu kazuistik v terénních i pobytových sociálních službách.

Mgr. Magdaléna KRÁLOVÁ, Domov Slunovrat, p.o.

Peer konzultant je osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním se stabilizovaným zdravotním stavem.Je to člověk, který je ochoten mluvit, sdílet se o své nemoci, o svém osobním procesu zotavení, a o svých zkušenostech s psychiatrickou péčí. Má náhled na svou nemoc a má zájem pracovat s lidmi s duševním onemocněním.

Jeho osobní příběh je základním nástrojem pro práci peer konzultanta v sociálních službách.

WORKSHOP 2: PRÁCE V TERÉNU – kazuistiky (11:10 - 12:10 hod)

Mgr. Gracián SVAČINA, Centrum duševního zdraví, Ostrava

NEZBYTNOST MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRÁCE, KOMUNIKACE A PÉČE O PEČUJÍCÍ (13:00 - 15:35 hod)
Význam spirituality v oblastech péče o seniory a péče o pečující
Mgr. et. Mgr. Marek Orko VÁCHA, Ph.D.
římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog, spisovatel, ...
Dopady reformy péče o duševní zdraví na péči o seniory
Mgr. Jaroslava KRÖMEROVÁ
Pracovní skupina pro podporu a rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, lektorka, konzultantka, metodička, auditorka, supervizorka
Komunikace s osobami s duševním onemocněním
Mgr. Tereza CHVOJKOVÁ
Terénní tým podpory bydlení, Práh jižní Morava
Péče o pečující v pobytových sociálních službách
Mgr. Tereza DVOŘÁKOVÁ, DiS.
vedoucí útvaru sociální a přímé péče, Domov Sluníčko

Garant konference

MUDr. Rostislav SOJKA
primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava

Přípravný výbor

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D. ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava
Mgr. Martina PAVELKOVÁ metodik v oblasti sociálních služeb Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK, DiS. ředitel Charity Ostrava
MUDr. Zdeněk LYS Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava
Ing. Tamara ŠELIGOVÁ .
Mgr. Renata TYDLAČKOVÁ náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Havířov

Místo konání

Dům kultury POKLAD

Matěje Kopeckého 675/21
Ostrava-Poruba

dkpoklad.cz

  • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, ID akce 112953 a je hodnocena 6 kredity
  • Souhlasné stanovisko ČAS/331/2023

Partneři

Generální partner
Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant
Mgr. Jana IVAN
organizační garant - vystavovatelé