Domů
Gerontologické dny Ostrava

GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA 2024

16. - 17. října 2024, Ostrava

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ – SOUČASNOST A VIZE

XXVII. ROČNÍK KONGRESU

Kongres se koná pod záštitou

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostravy

a je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Program

1. blok: GERIATRICKÉ SYNDROMY
NEJČASTĚJŠÍ SYMPTOMY V PALIATIVNÍ MEDICÍNĚ A JAK NA NĚ
MUDr. Barbora NEDĚLOVÁ
Ambulance paliativní a podpůrné péče FN Ostrava
ZÁKLADY LÉČBY BOLESTI (NEJEN) V PALIATIVNÍ PÉČI
MUDr. Jarmila KUŠNÍROVÁ
Ambulance paliativní a podpůrné péče FN Ostrava
NOVINKY V PÉČI O DEKUBITY A DALŠÍ KOŽNÍ LÉZE
Zdenka BEDNÁŘOVÁ
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava
2. blok: PALIATIVNÍ PÉČE I.
PALIATIVNÍ PÉČE VE STÁŘÍ – SPECIFIKA, ETICKÉ OTÁZKY
MUDr. et Mgr. Dana HRNČIARIKOVÁ, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové
IMPLEMENTACE FILOZOFIE PALIATIVNÍ PÉČE V OLÚ Paseka, p.o.
Prim. MUDr. Zdenka POLZEROVÁ, MBA
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
3. Blok: KOMUNIKACE
KOMUNIKACE S PACIENTEM V PALIATIVNÍ PÉČI
Mgr. Pavlína PASEKOVÁ
Oddělení podpůrné a paliativní péče, FN Hradec Králové
MLUVÍME S PACIENTY O SMRTI?
PhDr. Mgr. Naděžda ŠPATENKOVÁ, Ph.D., MBA
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Přednáška nemocničního kaplana
v jednání
.
4. Blok: PALIATIVNÍ PÉČE II.
PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTA S DEMENCÍ
MUDr. Jakub SEGET
Geriatrické a doléčivací oddělení, Slezská nemocnice v Opavě
VÝŽIVA V PALIATIVNÍ PÉČI
MUDr. Igor SATINSKÝ, Ph.D.
Nutriční ambulance pro poruchy výživy, Nemocnice Havířov
BEZKONTAKTNÍ MONITORING PACIENTŮ
Mgr. Květoslava HOŠKOVÁ
Oddělení geriatrie, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
KVALITA = SOUČÁST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ÚVOD
Ing. Mgr. Matěj LEJSAL, ředitel
Domov Sue Ryder, z.ú, Praha
PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ PRÁCI A SLUŽBÁCH
Mgr. Bc. Zdislava ODSTRČILOVÁ, vrchní ředitelka pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH PODPORA A ROZVOJ
Mgr. Hana DRÁBKOVÁ SOBKOVÁ, Ph.D.; vedoucí PS
Pracovní skupina pro podporu a rozvoj sociálních služeb, zřízenou KÚ MSK
WORKSHOP 1:

VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ REALITY K AKTIVIZACI SENIORŮ A ZVÝŠENÍ KOMFORTU POSKYTOVANÉ PÉČE - sdílená zkušeností s programy organizace VR Vitalis, včetně praktických ukázek a možnosti vyzkoušet si některé moduly

Silvie ŠVECOVÁ, ergoterapeut, Domov IRIS, p.o., Ostrava - Mariánské Hory

Mgr. Jana TRDÁ, Ph.D., CEO, VR Vitalis

WORKSHOP 2:

VČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE VČ. PRAKTICKÝCH UKÁZEK TESTŮ PAMĚTI

Bc. Marta MACHOVÁ - metodik, konzultant a auditor České Alzheimerovské společnosti

Mgr. Andrea MECOVÁ - konzultant a koordinátor v Centru prevence s poradenstvím

PRESTIŽ SOCIÁLNÍ PRÁCE A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ
PRESTIŽ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Mgr. Martin BEDNÁŘ, Ph.D.; ředitel
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Mgr. Lenka WASZUTOVÁ, MBA; vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, tisková mluvčí
Slezská diakonie, Český Těšín
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V PERSONÁLNÍ OBLASTI V NAŠÍ ORGANIZACI
Mgr. Jan SEIDLER, ředitel - Ing. Viera KONDERLOVÁ, personalista
Domov Korýtko, p.o.

Garant konference

MUDr. Rostislav SOJKA
primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava

Přípravný výbor

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie
Ing. et Ing. Zuzana VARGOVÁ, Ph.D., MBA ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava
Bc. Marta MACHOVÁ metodik sociálních služeb, konzultantka a auditorka České Alzheimerovské společnosti
Mgr. Martina PAVELKOVÁ metodik v oblasti sociálních služeb Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK, DiS. ředitel Charity Ostrava
MUDr. Zdeněk LYS Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava
Mgr. Renata TYDLAČKOVÁ náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Havířov

Místo konání

Dům kultury POKLAD

Matěje Kopeckého 675/21
Ostrava-Poruba

dkpoklad.cz

  • Vzdělávací akce bude pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
  • Souhlasné stanovisko ČAS

Partneři

Mediální partneři

Kontakty

Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant
Mgr. Jana IVAN
organizační garant - vystavovatelé