Domů
Gerontologické dny Ostrava

XXV. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA 2022

19. - 20. října 2022, Nová aula VŠB-TU Ostrava

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE - AKTIVNÍ STÁŘÍ

Záštita

Kongres probíhá pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a

Ing. Zbyňka Pražáka, náměstka primátora statutárního města Ostravy.


Kongres je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.


  • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
  • Souhlasné stanovisko ČAS/434/2022


Program

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE (plenární jednání)
Mezigenerační soužití
Mgr. Bc. Zdislava ODSTRČILOVÁ
náměstkyně ministra práce a sociálních věcí
Hlavní sociodemografické trendy do roku 2030
Mgr. Rostislav HONUS
metodik v oblasti sociálních služeb Magistrátu města Ostravy
Dopad plánovaných legislativních změn v sociálních a navazujících službách na mezigenerační soužití
Mgr. Jan VRBICKÝ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Co rozséváme, to sklízíme
Mgr. et Mgr. Miroslav ERDINGER
farář, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mělníku
WORKSHOP 2 - Já mám práva, ty máš práva, ona/on má práva... můžeme se - přesto - spolu domluvit?

Workshop bude veden interaktivní metodou. Pokusíme se podívat na práva z pohledu uživatele, pracovníka ale i rodiny uživatele. Kde začínají práva a kde povinnosti? Jak chráníme práva svých uživatelů a svých pracovníků?  Lektorka má bohatou zkušenost napříč republikou z různých typů sociálních služeb.

Moderátor workshopu:

Bc. Marta MACHOVÁ, auditorka České alzheimerovské společnosti (ČALS)

WORKSHOP 1 - Zkušenosti s řešením mimořádných situací v sociálních službách

Moderátoři workshopu:

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, PhD.,  ředitelka Slezské diakonie

Bc. Martin PRAŽÁK, DiS., ředitel Charity Ostrava

Zkušenosti s pomocí v domovech v době COVIDU
Jan KADLEC a Bc. Jana KADLECOVÁ
studenti Ostravské univerzity, fakluta sociálních studií
TRENDY V OBLASTI PÉČE O SENIORY
Trauma a jeho zpracování z pohledu psychoterapie
Bc. Ingrid KUBISZOVÁ
psychoterapeut, koordinátor střediska Sociální asistence Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí Slezské diakonie
Gerontopsychiatrie a transformace psychiatrické péče
MUDr. Petr DOSTÁLEK
zástupce primáře pro léčebnou péči, Psychiatrického oddělení FN Ostrava
Od ústavnosti ke komunitnímu bydlení a specifika péče o seniory s mentálním handicapem
PhDr. Svatopluk ANIOL
ředitel organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.
Společnost přátelská k seniorům se syndromem demence - inspirace z Alzheimer Scotland
Mgr. Iva KUZNÍKOVÁ, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
8.00 - 9.00 Prezence
11.00 - 13.00 Workshopy
9.00 - 10.40 Zahájení kongresu, odborný program - část I.
13.00 - 14.00 Oběd
10.40 - 11. 00 h Coffee Break
14.00 - 15.30 Odborný program - část II.
Dejme seniorům šanci - vždyť tady život nekončí
9.00 Slavnostní zahájení
Mgr. Renata KŘÍŽOVÁ - Mgr. Lucie KRÁLOVÁ
SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o.
9:05-9:20 Specifika aktivizace a komunikace seniorů s demencí
Bc. Markéta NAVRÁTILOVÁ
ředitelka, Alzheimer Home, Ostrava
9:20-9:35 Paliativní péče v domově Korýtko
Mgr. Romanu OCELÍKOVÁ
Koordinátorka paliativní péče v Domově Korýtko
9:35-9:45 Specifika ošetřovatelské péče na geriatrickém oddělení, péče o seniora s covid pneumonií
Mgr. Jana VILÍMOVÁ
staniční sestra Geriatrie F, Městská nemocnice Ostrava
9:45-10:00 Možnosti rehabilitace v Sanatoriích Klimkovice
PhDr. Romana HOLAŇOVÁ
vedoucí rehabilitace a balneoterapie, Lázně Klimkovice
10:00-10:15 Hospicová péče v domácím prostředí v praxi
Kateřina TRVAJOVÁ
zdravotní sestra, Mobilní hospic Ondrášek
10:15-10:30 Sdílená radost
Jana KONDICZOVÁ, DiS. - Petra POKLUDOVÁ
koordinátor – sociální pracovnice, pečovatelská služba Centrum sociálních služeb JiH
10:30-10:45 Sestra v praxi
Andrea PACUTOVÁ, DiS.
zdravotní sestra, Interní oddělení 2, Nemocnice Nový Jičín
10:45-11:00 Žít doma
Mgr. Jana POTRIBNÁ
sociální pracovnice, Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba
11:00-11:10 Přestávka
.
.
11:10-12:00 Panelová diskuze
Mgr. Renata KŘÍŽOVÁ - Mgr. Lucie KRÁLOVÁ
SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o.
STRASTI A SLASTI VYŠŠÍHO VĚKU
Kardiovaskulární rizika při sexuální aktivitě po infarktu myokardu
MUDr. Ivo HORÁK
Městská nemocnice Ostrava
Problematika stárnoucího ženského genitálu se zaměřením na lichen sclerosus
MUDr. Michal MIHULA
Městská nemocnice Ostrava
Sexualita muže zralého věku
MUDr. Peter DANČÍK
Městská nemocnice Ostrava
Jak erotické pomůcky pomáhají
Veronika KUBÍČKOVÁ a Aneta RODKOVÁ
Růžový slon.cz
ZLEPŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY VE VYŠŠÍM VĚKU
Jak bezpečně sportovat v seniorském věku
prim. MUDr. Jana VLČKOVÁ, Ph.D.
Městská nemocnice Ostrava
Ortopedické operace umožňují seniorům aktivní život i ve vyšším věku
prim. MUDr. Michal MAČÁK
Městská nemocnice Ostrava
Canisterapie jako součást léčby geriatrických pacientů
Bc. Monika TOBOLOVÁ
Městská nemocnice Ostrava
NOVÉ MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
Inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV
prof. MUDr. Aleš BARTOŠ, Ph.D.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK v Praze
Unikátní projekt v ČR: vyšetření paměti v lékárnách, mezioborová spolupráce
Mgr. Valéria ČERVINKOVÁ
BENU Česká republika s.r.o.
VÝŽIVA A FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ
Výživa a postižení ledvin u seniorů
prof. MUDr. Vladimír TEPLAN, DrSc.
Fakultní nemocnice Ostrava
Jak optimalizovat léčbu křehkého seniora
MUDr. Zdeněk LYS
Fakultní nemocnice Ostrava
Antibiotická terapie u geriatrických pacientů
Mgr. Eva KREJČÍ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
8.00 - 9.00 Prezence
10.55 - 12.00 Blok - Zlepšení pohybové aktivity ve vyšším věku
9.00 - 10.25 Zahájení, Blok - Slasti a strasti vyššího věku
12.00 - 13.00 Oběd
10.25 - 10.55 Přestávka
13.00 - 14.25 Blok - Nové možnosti testování kognitivních funkcí ve vyšším věku
14.25 - 15.30 - Blok - Výživa a farmakoterapie ve stáří

Garanti konference

MUDr. Rostislav SOJKA
primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava

Přípravný výbor

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D. ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava
Mgr. Martina PAVELKOVÁ metodik v oblasti sociálních služeb Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK, DiS. ředitel Charity Ostrava
MUDr. Zdeněk LYS Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava
Ing. Tamara ŠELIGOVÁ .
Mgr. Renata TYDLAČKOVÁ náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Havířov

Místo konání

Nová aula VŠB - TU Ostrava

17. listopadu

Ostrava - Poruba

Partneři

Generální partner
Statutární město Ostrava
Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant
Mgr. Jana IVAN
organizační garant - vystavovatelé