Domů
Gerontologické dny Ostrava

XXV. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA 2022

19. - 20. října 2022, Nová aula VŠB-TU Ostrava

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE - AKTIVNÍ STÁŘÍ

Záštita

Kongres probíhá pod záštitou Ing. Zbyňka Pražáka, náměstka primátora statutárního města Ostravy

a s laskavou podporou statutárního města Ostravy

----------------------

Vážení zájemci o Gerontologické dny Ostrava,
po dvouleté odmlce pro vás připravujeme kongres v jeho "tradiční" formě".

Budeme se těšit na setkání s vámi "face to face", opět v prostorách Nové auly VŠB-TU Ostrava.

Na programu pilně pracujeme.


Program

PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ na téma Mezigenerační spolupráce
program se připravuje
WORKSHOP 1 a 2
Zkušenosti s integrací občanů postižených mimořádnými situacemi
Moderuje: Mgr. Zuzana FILÍPKOVÁ a Bc. Martin PRAŽÁK
Slezská Diakonie a Charita Ostrava
Ochrana práv uživatelů
Moderace:
..
TRENDY V OBLASTI PÉČE O SENIORY

program se připravuje

Garanti konference

MUDr. Rostislav SOJKA
primář, Městská nemocnice Ostrava

Přípravný výbor

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D. ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava
Mgr. Martina PAVELKOVÁ Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK, DiS. ředitel Charity Ostrava
MUDr. Zdeněk LYS Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA primář, Městská nemocnice Ostrava
Ing. Tamara ŠELIGOVÁ .
Mgr. Renata TYDLAČKOVÁ Nemocnice Havířov

Místo konání

Nová aula VŠB - TU Ostrava

17. listopadu

Ostrava - Poruba

Partneři

Generální partner

Kontakty

Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant
Mgr. Jana IVAN
organizační garant - vystavovatelé