Domů
Gerontologické dny Ostrava

XXV. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA 2022

19. - 20. října 2022, Nová aula VŠB-TU Ostrava

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE - AKTIVNÍ STÁŘÍ

Záštita

Kongres probíhá pod záštitou

Ing. Mariana Jurečky, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí,

Ing. Zbyňka Pražáka, náměstka primátora statutárního města Ostravy

a s laskavou podporou statutárního města Ostravy.


Program

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE (plenární jednání)
Program bude postupně doplňován
Hlavní sociodemografické trendy do roku 2030
Mgr. Rostislav HONUS
metodik v oblasti sociálních služeb Magistrátu města Ostravy
Dopad novely zákona o sociálních službách na mezigenerační soužití
Mgr. Jan VRBICKÝ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
WORKSHOP 2 - Já mám práva, ty máš práva, ona/on má práva... můžeme se - přesto - spolu domluvit?

Workshop bude veden interaktivní metodou. Pokusíme se podívat na práva z pohledu uživatele, pracovníka ale i rodiny uživatele. Kde začínají práva a kde povinnosti? Jak chráníme práva svých uživatelů a svých pracovníků?  Lektorka má bohatou zkušenost napříč republikou z různých typů sociálních služeb.

Moderátor workshopu:

Bc. Marta MACHOVÁ, auditorka České alzheimerovské společnosti (ČALS)

WORKSHOP 1 - Zkušenosti s řešením mimořádných situací v sociálních službách

Moderátoři workshopu:

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, PhD.,  ředitelka Slezské diakonie a

Bc. Martin PRAŽÁK, DiS., ředitel Charity Ostrava

COVID v domově Iris, p.o. - plusy a mínusy
Mgr. Michal MARIÁNEK, MBA
ředitel Domova Iris, p.o.
Zkušenosti s pomocí v domovech v době COVIDU
Bc. Jan KADLEC a Bc. Jana KADLECOVÁ
studenti Ostravské univerzity, fakluta sociálních studií
TRENDY V OBLASTI PÉČE O SENIORY
Trauma
Bc. Ingrid KUBISZOVÁ
Sociální asistence Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí
Gerontopsychyatrie versus transformace psychiatrické péče
MUDr. Petr ŠILHAN, Ph.D.
primář Psychiatrického oddělení FN Ostrava
Od ústavnosti ke komunitnímu bydlení a specifika péče o seniory s mentálním handicapem
PhDr. Svatopluk ANIOL
ředitel organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.
Společost přátelská k seniorům se syndromem demence - inspirace z Alzheimer Scotland
Mgr. Iva KUZNÍKOVÁ, Ph.D.
Katedra sociálně zdravotních studií Ostravské univerzity
8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 10.40 Zahájení kongresu, odborný program - část I.
STRASTI A SLASTI VYŠŠÍHO VĚKU
Kardiovaskulární rizika při sexuální aktivitě po infarktu myokardu
MUDr. Ivo HORÁK
Městská nemocnice Ostrava
Problematika stárnoucího ženského genitálu se zameřením na lichen sclerosus
MUDr. Michal MIHULA
Městská nemocnice Ostrava
Sexualita muže zralého věku
MUDr. Peter DANČÍK
Městská nemocnice Ostrava
psychologická přednáška
v jednání
...
VÝŽIVA A FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ
Výživa a postižení ledvin u seniorů
prof. MUDr. Vladimír TEPLAN, DrSc.
Fakultní nemocnice Ostrava
Jak optimalizovat léčbu křehkého seniora
MUDr. Zdeněk LYS
Fakultní nemocnice Ostrava
Antibiotická terapie u geriatrických pacientů
Mgr. Eva KREJČÍ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
NOVÉ MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
Inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Falutní nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK v Praze
Unikátní projekt v ČR: vyšetření paměti v lékárnách, mezioborová spolupráce
Mgr. Valéria MARINIČOVÁ
BENU Česká republika s.r.o.
ZLEPŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY VE VYŠŠÍM VĚKU
Jak bezpečně sportovat v seniorském věku
prim. MUDr. Jana VLČKOVÁ, Ph.D.
Městská nemocnice Ostrava
Ortopedické operace umožňují seniorům aktivní život i ve vyšším věku
prim. MUDr. Michal MAČÁK
Městská nemocnice Ostrava
Canisterapie jako součást léčby geriatrických pacientů
Bc. Monika Tobolová
Městská nemocnice Ostrava

Garanti konference

MUDr. Rostislav SOJKA
primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava

Přípravný výbor

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D. ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava
Mgr. Martina PAVELKOVÁ metodik v oblasti sociálních služeb Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK, DiS. ředitel Charity Ostrava
MUDr. Zdeněk LYS Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava
Ing. Tamara ŠELIGOVÁ .
Mgr. Renata TYDLAČKOVÁ náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Havířov

Místo konání

Nová aula VŠB - TU Ostrava

17. listopadu

Ostrava - Poruba

Partneři

Kontakty

Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant
Mgr. Jana IVAN
organizační garant - vystavovatelé