Domů
Gerontologické dny Ostrava

GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA 2023

18. - 19. října 2023, Aula VŠB-TU Ostrava

GERONTOPSYCHIATRIE - KŘEHKÝ SENIOR

XXVI. ROČNÍK KONGRESU

Těšíme se na setkání s Vámi.

Program

DEFINICE KŘEHKÉHO SENIORA
Křehký senior
v jednání
.
Výživová podpora starších pacientů
v jednání
.
PŘÍSTUP KE KŘEHKÉMU PACIENTOVI
Polymorbidita a kardiovaskulární onemocnění
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.
přednosta Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava
Polypragmazie - konzultační služba v lékovém poradenství
PharmDr. Hana NOVÁKOVÁ
Oddělení klinické farmacie, Městská nemocnice Ostrava
Předoperační příprava seniorů
v jednání
.
GERONTOPSYCHIATRIE
Demence a úzkostné stavy v geriatrii
MUDr. Jiří STARÝ
psychiatr
Poruchy paměri z pohledu neurologa
v jednání
.
Kongnitivní trénink
Bc. Monika TOBOLOVÁ
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
KOMPLIKACE KŘEHKÝCH SENIORŮ
Osteoporóza
MUDr. Šárka OŽANOVÁ
interní lékař, revmatolog
Vertebroplastiky
MUDr. Marian STARÝ
Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
Geriatrický pacient z pohledu stomatologa
MUDr. Jan ŠTENBÍREK, Ph.D.
stomatolog, FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
DOPADY REFORMY SOCIÁLNÍ PÉČE - plenární jednání
Geriatrická křehkost
MUDr. Zdeněk KALVACH, Ph.D.
internista, geriatr
Představení projektu tranformace psychiatrické péče
v jednání
.
Transformace psychiatrické péče z pohledu kraje
v jednání
.
Nové možnosti podpory seniorů s duševním onemocněním a jejich blízkých
Vladimíra VÁLKOVÁ, peer rodinná konzultantka a Bc. Hana DUŠKOVÁ, vedoucí denního stacionáře
Psychiatrická nemocnice v Opavě
WORKSHOP 1: Peer konzultanti - zkušenosti z Domova Slunovrat, p.o. – kazuistiky

Peer konzultanti v sociálních službách – ANO ČI NE?
Chcete si vytvořit či ujasnit Váš názor?
Přijďte si poslechnout o přínosech působení, významu peer konzultantů v sociálních službách pro klienty i peer konzultanty samotné.
V rámci workshopové části – sdílení praktických zkušeností na příkladu kazuistik v terénních i pobytových sociálních službách.

Mgr. Magda KRÁLOVÁ, Domov Slunovrat, p.o.

Peer konzultant je osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním se stabilizovaným zdravotním stavem.Je to člověk, který je ochoten mluvit, sdílet se o své nemoci, o svém osobním procesu zotavení, a o svých zkušenostech s psychiatrickou péčí. Má náhled na svou nemoc a má zájem pracovat s lidmi s duševním onemocněním.

Jeho osobní příběh je základním nástrojem pro práci peer konzultanta v sociálních službách.

NEZBYTNOST MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRÁCE - plenární jednání
Péče o pečující v pobytových sociálních službách
Mgr. Tereza DVOŘÁKOVÁ, DiS.
vedoucí útvaru sociální a přímé péče, Domov Sluníčko

Garant konference

MUDr. Rostislav SOJKA
primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava

Přípravný výbor

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D. ředitelka Slezské diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D. ředitelka SZŠ a VOŠZ Ostrava
Mgr. Martina PAVELKOVÁ metodik v oblasti sociálních služeb Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK, DiS. ředitel Charity Ostrava
MUDr. Zdeněk LYS Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA primář Oddělení geriatrie a interna, Městská nemocnice Ostrava
Ing. Tamara ŠELIGOVÁ .
Mgr. Renata TYDLAČKOVÁ náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Havířov

Místo konání

Nová aula VŠB - TU Ostrava

17. listopadu

Ostrava - Poruba

Partneři

Mediální partneři

Kontakty

Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant
Mgr. Jana IVAN
organizační garant - vystavovatelé