Kontakty

ORGANIZAČNÍ GARANT A SEKRETARIÁT KONGRESU:

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D., tel. 595 620 161, p.hercik@dtocz.cz
Bc. Eva GDULOVÁ, tel. 595 620 145, e.gdulova@dtocz.cz
Mgr. Lenka OŽANOVÁ, tel. 595 620 160, l.ozanova@dtocz.cz

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 595 620 145, 160, 111, e-mail: dtocz@dtocz.cz, www.dtocz.cz