Organizace akce

Certifikace a kreditní body:

  • Česká asociace sester - souhlasné stanovisko se zařazením kongresu GDO do systému celoživotního vzdělávání dle platných zákonů a předpisů - ČAS/475/2019.
  • Certifikát pro pracovníky v sociálních službách
  • Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce byla zařazena do centrálního registru akcí ČLK - číslo akreditace 0099/16/2006 a ohodnocena 6 kredity.

Místo konání:        
VŠB - TU Ostrava - Nová aula,  tř. 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba

Parkování:

  • Na parkovištích před a vedle Nové auly (pro účastníky kongresu zdarma)