Informace pro vystavovatele

Vážení vystavovatelé,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na XXIII. Gerontologických dnech Ostrava, který se letos uskuteční v Aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Kongres je určen zdravotníkům a sociálním pracovníkům (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, management nemocnic a sociálních zařízení) pečujícím o seniorskou populaci, a specialistům sociálních služeb z obcí, měst či krajů.

Možnosti firemní prezentace - zde