Odborná garance

MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D.
primář LDN Klokočov
Fakultní nemocnice Ostrava

VĚDECKÝ VÝBOR:

prof. MUDr. Eva TOPINKOVÁ, CSc., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
prof. MUDr. Pavel WEBER, CSc., Fakultní nemocnice Brno
doc. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D., Lékařská fakulta OU v Ostravě
prof. MUDr. Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONGRESU:

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D., Slezská diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D.
, SZŠ a VOŠZ Ostrava
MUDr. Marcel FRÝBL
, Městská nemocnice Ostrava, LDN Ostrava-Radvanice
doc. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D.
, Lékařská fakulta OU Ostrava
Mgr. Martina PAVELKOVÁ
, Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK
, Charita Ostrava
MUDr. Ingrid RÝZNAROVÁ
, Slezská nemocnice v Opavě
MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D.
, FN Ostrava, LDN Klokočov
Ing. Tamara ŠELIGIVÁ
, Domov pro seniory Havířov
Mgr. Renata TYDLÁČKOVÁ
, Nemocnice s poliklinikou Havířov
Ing. Alan VÁPENÍČEK, CSc.
, DTO CZ, s.r.o.
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D.
, DTO CZ, s.r.o.
Bc. Eva GDULOVÁ
, DTO CZ, s.r.o.