Odborná garance

MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D.
primář LDN Klokočov, Fakultní nemocnice Ostrava

VĚDECKÝ VÝBOR:

prof. MUDr. Eva TOPINKOVÁ, CSc., Všeobecná fakultní nemocnice,Praha
prof. MUDr. Pavel WEBER, CSc., Fakultní nemocnice Brno
doc. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D., Lékařská fakulta OU v Ostravě
prof. MUDr. Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONGRESU:

Mgr. Zuzana FILIPKOVÁ, Ph.D., Slezská diakonie
RNDr. Jana FOLTÝNOVÁ, Ph.D.
, SZŠ a VOŠZ Ostrava
doc. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D., Lékařská fakulta OU Ostrava
Mgr. Martina PAVELKOVÁ
, Magistrát města Ostravy
Bc. Martin PRAŽÁK
, Charita Ostrava
MUDr. Rostislav SOJKA
, Městská nemocnice Ostrava
MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D.
, FN Ostrava, LDN Klokočov
Ing. Tamara ŠELIGOVÁ
, Domov pro seniory Havířov
Mgr. Renata TYDLAČKOVÁ
, Nemocnice s poliklinikou Havířov
Ing. Alan VÁPENÍČEK, CSc.
, DTO CZ, s.r.o.
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D.
, DTO CZ, s.r.o.
Bc. Eva GDULOVÁ
, DTO CZ, s.r.o.

Mgr. Lenka OŽANOVÁ, DTO CZ. s.r.o.

ODBORNÍ PARTNEŘI KONGRESU:

Česká asociace sester

Fakultní nemocnice Ostrava

Charita Ostrava

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Městská nemocnice Ostrava 

Nemocnice s poliklinikou Havířov 

Magistrát města Ostravy

Okresní sdružení lékařů České lékařské komory Ostrava

Domov pro seniory Havířov 

Slezská diakonie 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava