Program

Pozvánka ke stažení ve formátu pdf zde

17. října 2018 (středa) - Zdravotnické zaměření

9.00-9.30Zahájení 1. dne kongresu, udělení Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie
9.30-9.50SPOLUPRÁCE V TÝMU S VYUŽITÍM KOLABORATIVNÍHO PŘÍSTUPU
Mgr. Iva KUZNIKOVÁ, PhD.
, Katedra sociálních věd OU Ostrava
9.50-10.10
MAPOVÁNÍ KVALITY PŘÍMÉ PÉČE - KVALITA ZAČÍNÁ U PERSONÁLNÍHO KLÍČE
PhDr. Eva PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Erwin Böhm Institut, Liberec
10.10-10.30
HLAVNÍ PROBLÉMY V PÉČI O GERIATRICKÉ PACIENTY V SOUČASNÉ DOBĚ
MUDr. Milan STOLIČKA, Ph.D., LDN Klokočov, FN Ostrava
10.30-10.50
DO KONCE SPOLEČNĚ aneb Mobilní hospicová péče
Bc. Andrea RADOMSKÁ, DiS.
, Mobilní hospic Strom života
10.50-11.25Diskuze + Přestávka 
11.25-11.45PROBLEMATIKA POLYMORBIDNÍHO SENIORA V GASTROENTEROLOGII
MUDr. Milan BLAHO, FN Ostrava
11.45-12.05DELIRUJÍCÍ A NEKLIDNÝ GERIATRICKÝ PACIENT - POSTUPY PRO PRAXI
MUDr. Petr DOSTÁLEK, Psychiatrické oddělení FN Ostrava
12.05-12.20DIANGOSTIKA A TERAPIE ANEMIE U SENIORŮ
MUDr. Jana ZUCHNICKÁ, Hematoonkologická klinika FN Ostrava
12.20-12.35VÝVOJ LÉČBY A KOMPLIKACE U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V POKROČILÉ FÁZI NEMOCI
MUDr. Monika ŠKUTOVÁ, Neurologická klinika FN Ostrava a LF OU Ostrava
12.35-12.50HYPOGLYKENIE A NOVÁ INZULINOVÁ LÉČBA
Mgr. Diana HANÁKOVÁ TOMANOVÁ, Novo Nordisk
12.50-13.55Diskuze + Oběd
13.55-14.15PROPOJENÍ PROFESIONÁLNÍ A LAICKÉ PÉČE MÁ SMYSL
Mgr. Jana Tiahan WOJTOŇOVÁ
, Sociální služby města Havířova
14.15-14.35GERIATRICKÝ PACIENT V ONKOLOGII
Mgr. Erika HAJNOVÁ FUKASOVÁ, Ph.D., MBA
, Onkologická klinika FN Ostrava
14.35-14.55SPECIFIKA PÉČE O NEHOJÍCÍ SE KOŽNÍ LÉZE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ
MUDr. Jan STRYJA, Ph.D.
, Salvatella s.r.o., Třinec
14.55-15.10POTŘEBY GERIATRICKÉHO PACIENTA
Mgr. Bohdana BŘEGOVÁ, Ph.D., MBA
, Interní klinika FN Ostrava
15-10-15.20Diskuze, ukončení 1. dne kongresu

18. října 2018 (čtvrtek) - Sociální zaměření

 9.00
Zahájení 2. dne kongresu a vyhlášení vítěze soutěže Domov plný života
 9.20-11.15Dopolední blok - RODINA A DOMÁCÍ PÉČE
Emilie TŘÍSKOVÁ
senátorka, Senát PČR
RODINNÁ PÉČE O STARÉ LIDI - JAK SOUVISÍ SE SOLIDARITOU MEZI GENERACEMI?
prof. PhDr. Hynek JEŘÁBEK, CSC.
, Institut sociologických studií FSV UK, Praha
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ

Prezentace projektu na podporu začínajících a stávajících pečujících v malých obcích.

Bc. Ivana ANDRÝSKOVÁ, DiS., Slezská diakonie, osobní asistence, odlehčovací služby
PODPORA NEFORMÁLNÍ PÉČE - ZKUŠENOSTI RODINNÝCH PEČUJÍCÍCH
Bc. Martina MARTUŠKOVÁ, Anulika z.s.
EDUKAČNÍ MODEL V POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. představuje využití teoreticko-praktického přístupu jako významného prvku podpory osob se zdravotním postižením, formálních a neformálních pečujících.
Mgr. Barbora SOUKALOVÁ, Pečovatelská služba Frýdek-Místek
11.15-11.30Přestávka
11.30-12.30Panelová diskuze na téma PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE
ThDr. Miriam SZÖKEOVÁ, Ph.D., Slezská diakonie
MUDr. Pavel VODVÁŘKA, Ph.D., Hospic sv. Lukáše, Charita Ostrava
Bc. Renata DERCZ - SM. Klára, Hospic sv. Lukáše, Charita Ostrava
Mgr. Monika SIKOROVÁ, Hospic Frýdek-Místek
12.30-13.30Oběd
13.30-15.35Odpolední blok - MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ A SYNDROM VYHOŘENÍ
MOTIVACE A SYNDROM VYHOŘENÍ
Mgr. Miroslav ERDINGER, Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích
MOTIVACE NADĚJÍ A BEZMOC BEZNADĚJE
Ing. Mgr. Matěj LEJSAL, Domov Sue Ryder, Praha
KVALITA JE ZMĚNA - MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ
Mgr. Magdaléna KRÁLOVÁ, Domov Slunovrat Ostrava
SUPERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ - praktické zkušenosti, doporučení
Mgr. Rostislav HONUS, Anulika z.s.
PSYCHOHYGIENA - PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
Bc. Ilona HOLKOVÁ

15.35Ukončení 2. dne kongresu