Program

Pozvánka ke stažení zde

16. října 2019 (středa) - Zdravotnické zaměření

9.00-9.30 Slavnostní zahájení 1. dne kongresu, udělení Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie
9.30
KOGNITIVNÍ VÝKON SENIORŮ V PERIOPERAČNÍM OBDOBÍ

prof. MUDr. Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, CSc., MUDr. Denis LEKEŠ, MUDr. Tereza EFFENBERGEROVÁ, MUDr. Petra VACKOVÁ, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno


CO JE A CO NENÍ EUTANAZIE? Má mít eutanazie místo v našem kulturním prostředí?
prof. MUDr. Pavel ŠEVČÍK, CSc., Fakultní nemocnice Ostrava

- 11.00
KASUISTIKY Z GERIATRICKÉ ONKOLOGIE
MUDr. Katarína BIELAKOVÁ, Ph.D., MUDr. Tereza GREGOROVÁ, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
11.00-11.30
Přestávka na kávu
11.30
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - NEJEN DIAGNOSTIKA, ALE I TERAPIE

MUDr. Gabriela HAVLOVÁ; MUDr. Martin HAVEL, Ph.D.; Doc. MUDr. Otakar KRAFT, Ph.D., MBA; MUDr. Vladimír DEDEK, Ph.D.; MUDr. Pavel ŠIRŮČEK, Ph.D., Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava


HYPERBARICKÁ MEDICÍNA - CO VŠECHNO BY O NÍ MĚLI LÉKAŘI VĚDĚT?
MUDr. Michal HÁJEK, Ph.D
., Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava

KLOSTRIDIOVÁ KOLITIDA
MUDr. Jiří SAGAN
, Fakultní nemocnice Ostrava

KARDIOCHIRURGIE A LIDSKÉ STÁŘÍ
MUDr. Radovan JURSA, Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava
- 13.00
BOLEST HLAVY VE STÁŘÍ
MUDr. Lukáš KLEČKA
, Neurologie Městské nemocnice Ostrava
13.00-14.00 Přestávka na oběd
14.00 MEDESA CARE - OD POMŮCKY K CENTRU PORADENSTVÍ A PÉČE
Lucie VILGUSOVÁ, Mgr. Martin KLEPÁRNÍK, Ph.D
., INTER META OSTRAVA /Komerční prezentace/

SARKOPENIE
MUDr. Tomáš BALNER
, Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE POSKYTOVANÁ V DOMĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ostrava Radvanice
Mgr. Silvie KOLÁŘOVÁ
, Dům sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava

ÚSKALÍ STÁŘÍ
Zuzana JANŠTOVÁ, Klára MIKLUŠOVÁ, Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava

- 15.30

DEMENCE - KOMPLIKACE V INTENZIVNÍ PÉČI
Mgr. Petra ŠNAJDAROVÁ, DiS.; Mgr. Sandra BUREŠOVÁ, Klinika úrazové chirurgie JIP, Fakultní nemocnice Ostrava

Ukončení 1. dne kongresu

17. října 2019 (čtvrtek) - Sociální zaměření

 9.00-9.20
Zahájení 2. dne kongresu a vyhlášení vítěze soutěže DOMOV PLNÝ ŽIVOTA
Dopolední
blok na téma

VITALITA  versus GERONTOPSYCHIATRIE
9.20 ZDRAVÍ A VITALITA V SENIORSKÉM VĚKU
PhDr. Jiřina ŠIKLOVÁ, CSc
., socioložka,publicistka

REFORMA PSYCHIATRIE SE TÝKÁ I SENIORŮ
Pavel NOVÁK
, Fokus Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR
- 11.00

NOVÉ SLUŽBY V OBLASTI PÉČE O GERONTOPSYCHIATRICKÉ PACIENTY, VZNIK MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ

MUDr. Klára KNÁPKOVÁ, M+K psychiatrie Praha
11:00-11.30
Přestávka na kávu
11.30
Panelová diskuze na téma:
SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍ OBLASTI A ZDRAVOTNÍ PÉČE O SENIORY

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc., internista, geriatr, publicita
PhDr. Jiřina ŠIKLOVÁ, CSc., socioložka, publicista

Mgr. Halina PIENTOKOVÁ, DiS., vedoucí DpS SAREPTA, Komorní Lhotka

MUDr. Klára KNÁPKOVÁ, M+K psychiatrie, Praha
- 12.55 Bc. Marta MACHOVÁ, auditor České alzheimerovské společnosti
12:55-13.55
Přestávka na oběd
Odpolední
blok na téma

ZVLÁDÁNÍ STRESU
13.55 NOVINKY V HYGIENĚ A ZVEDÁNÍ OSOB
Petr KLUMPAR
, HOSPIMED Ostrava

IDEÁL ROVNOVÁHY
Mgr. Rostislav HONUS, psychosociální poradce a terapeut

ZVLÁDÁNÍ STRESU RODINNÝCH PEČUJÍCÍCH
Mgr. Olga STAROSTOVÁ, Institut důstojného stárnutí, DIAKONIE ČCE

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O SENIORY
Mgr. et Ing. Soňa PLHÁKOVÁ
, psycholog a personální poradce, Centrum Sámovka
- 15.25 INSPIRACE NEJEN PRO TERÉNNÍ SLUŽBY
Jakub ŽÁKAVEC
, prezident společnosti NEstárniBLBĚ
Ukončení 2. dne kongresu