Program

17. října 20187 (středa) - Zdravotnické zaměření

program se připravuje

18. října 2018 (čtvrtek) - Sociální zaměření

program se připravuje

19. října 2018 (pátek) -  XXII. GDO, 3. den - Program pro laickou veřejnost

Třetí den Gerontologických dnů Ostrava je určen seniorům a široké laické veřejnosti. V rámci připraveného programu budou mít příležitost poradit se s odborníky, poslechnout si zajímavé přednášky a navštívit prodejní výstavu.