Program

17. října 20187 (středa) - Zdravotnické zaměření

program se připravuje

18. října 2018 (čtvrtek) - Sociální zaměření

Dopolední blok - RODINA A DOMÁCÍ PÉČE:

Emilie TŘÍSKOVÁ, senátorka, Senát PČR - přednáška v jednání

prof. PhDr. Hynek JEŘÁBEK, CSc., Institut sociologických studií FSV UK - přednáška v jednání

  • RODINA A DOMÁCÍ PÉČE                                                                             Bc. Ivana ADRÝSKOVÁ, DiS., TABITA Český Těšín

Bc. Martina MARTUŠKOVÁ, Anulika z.s. - přednáška v jednání

  • EDUKAČNÍ MODEL V POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum pečovatelské služby Frýdek - Místek, p.o. představuje využití teoreticko-praktického přístupu jako významného prvku podpory osob se zdravotním postižením, formálních a neformálních pečujících            Mgr. Barbora SOUKALOVÁ, Pečovatelská služba Frýdek-Místek

Panelová diskuze na téma PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE:

PhDr. Mgr. Naděžda ŠPATÉNKOVÁ, Ph.D., Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty UP Olomouc

ThDr. Miriam SZÖKEOVÁ, Ph.D., Slezská diakonie

MUDr. Pavel VODVÁŘKA, Ph.D., Hospic sv. Lukáše Charity Ostrava

sestra Klára (Bc. Renata Derzcz), Hospic sv. Lukáše Charity Ostrava

Odpolední blok - MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ A SYNDROM VYHOŘENÍ

  • MOTIVACE A SYNDROM VYHOŘENÍ                                                       Mgr. Miroslav ERDINGER, Farní sbor ČCE v Praze 8 - Kobylisích

Ing. Mgr. Matěj LEJSAL, Domov Sue Ryder, z.ú. - přednáška v jednání

  • KVALITA JE ZMĚNA - MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ                             Mgr. Magdaléna KRÁLOVÁ, Domov Slunovrat, Ostrava
  • SUPERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ – praktické zkušenosti, doporučení                                                                             Mgr. Rostislav HONUS, Anulika, z.s.
  • PSYCHOHYGIENA - PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ                       Bc. Ilona HOLKOVÁ

19. října 2018 (pátek) -  XXII. GDO, 3. den - Program pro laickou veřejnost

Třetí den Gerontologických dnů Ostrava je určen seniorům a široké laické veřejnosti. V rámci připraveného programu budou mít příležitost poradit se s odborníky, poslechnout si zajímavé přednášky a navštívit prodejní výstavu.